Sklep internetowy
HOMELLO.PL

Dostępny pod adresem www.homello.pl prowadzony jest przez Barbarę Imiołczyk, Karolinę Imiołczyk-Czurczak oraz Agnieszka Wysoczańską prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „DOMAREX” S.C. zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe / kontaktowe:
Ul. Kolorowa 139 42-280 Częstochowa POLSKA
NIP: 573-275-82-42


Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@homello.pl
 lub
pod numerem telefonu: 0048 34
 361 82 98 (opłata wg. cennika właściwego
operatora).

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego
rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.