Regulamin

 

Regulamin sklepu 

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

DOMAREX - należy przez to rozumieć - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAREX S.C. Z siedzibą przy ulicy Kolorowej 139 , 42-280 Częstochowa REGON: 241076284 NIP: 5732758242

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy homello.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAREX S.C. Z siedzibą przy ulicy Kolorowej 139 , 42-280 Częstochowa, na swoim portalu internetowym pod adresem www.homello.pl;

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez DOMAREX, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie ADRES DO REGULAMINU dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Oferta przedstawiona w sklepie www.homello.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. DOMAREX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.

W przypadku zamówienia, w którym są produkty:

- szyte na miarę,

- tkaniny cięte z metra

lub, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 1000 zł brutto jedyną możliwą formą

zapłaty jest płatność przelewem, systemie płatności.pl lub paypal.pl.

b) przelewem bankowym - na konto firmy DOMAREX

50 1020 5558 1111 1769 3310 0029 tytułem "homello.pl: numer zamówienia".

c) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system Przelewy24.pl

 

III. Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: etekstylia@domarex.pl

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

 

Nr rachunku bankowego PLN: 50 1020 5558 1111 1769 3310 0029

Odbiorca: DOMAREX S.C, ul. Kolorowa 139, 42-280 Częstochowa Bank: PKO B.P. / Inteligo

tytułem: "homello.pl: numer zamówienia"

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Ceny:

  • Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
  • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
  • Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
  • Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

7. Dostępność towaru:

Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Realizacja niepełnego zamówienia:

W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany na adres e-mail, bądź telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

9. Sklep homello.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 7-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. DOMAREX zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

 

V. Wysyłka zamówienia

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską DHL, Paczkomaty lub Pocztę Polską.

3. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:

W przypadku 100% przedpłaty:

* Kurier - 15 zł, czas dostawy średnio w 24h;

* Poczta Polska - 14 zł, paczka ekonomiczna, czas dostawy 3-5 dni robocze;

W przypadku płatności za pobraniem:

* Kurier - 18 zł, czas dostawy średnio w 24h;

Odbiór osobisty też jest możliwy w siedzibie naszej firmy: Firma Domarex S.C. Ul. Kolorowa 139, 42-280 Częstochowa tel. (034)3607 335

4. Wszystkie zamówienia powyżej 300 zł brutto są wysyłane GRATIS Pocztą Polską.

5. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

6. O szczegółach doręczenia, takich jak numer nadania poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 

VI. Zmiany w zamówieniu

 

1. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest szytych pod aktualne zamówienie (nie posiadamy magazynu produktów) zmiany w zamówieniu są bardzo ograniczone.

2. Zmiany dotyczące produktów szytych na miarę można zgłaszać w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt na adres emailowy etekstylia@domarex.pl

 

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

 

1. DOMAREX odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

DOMAREX S.C.

Kolorowa 139

Częstochowa 42-280

 

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra).

 

6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

 

7. W stanie nienaruszonym jest towar, który:

* nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony;

* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;

* posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta;

* zwracany jest z oryginalnym dowodem zakupu.

 

8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

VIII. Reklamacje

 

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:

DOMAREX S.C.

Kolorowa 139

Częstochowa 42-200

 

2. Do przesyłki należy załączyć:

- oryginalny paragon/ fakturę.

- rachunek z Poczty Polskiej potwierdzający koszt wysyłki.

- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego).

- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

 

3. Klient w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

 

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

 

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

 

7. Klient może skorzystać z adresu Działu Kontroli Jakości i w wygodny sposób przekazać swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie kroki naprawcze.

 

8. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do DOMAREX za pobraniem nie będą odbierane.

 

9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

 

10.Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

 

11.W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

 

12.W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

 

13.Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

 

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof).

 

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest DOMAREX.

 

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych DOMAREX, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.

 

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

 

 

6. DOMAREX, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

 

7. DOMAREX nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2012 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

2. DOMAREX uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

4) siły wyższej.

 

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu DOMAREX zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.homello.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Data publikacji regulaminu: 24 grudnia 2014 roku.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl